Upit Ahilej, pronađeno natuknica: 27

Ahilej (astronomija)

Ahilej (588 Achilles), planetoid u skupini Jupiterovih Trojanaca koji gibajući se Jupiterovom putanjom ...

Ahilej (religija)

Ahilej ili Ahil (grčki Ἀχıλλεύς, Akhilleús: mučitelj svojih četa, mikenski a-ki-re-u, etrurski Achle, ...

Ahilej Tatije

Ahilej Tatije ili Tacije (grčki Ἀχιλλεὺς Τάτıος, Akhilleùs Tátios), grčki romanopisac (Aleksandrija, ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

ambrozija (religija)

ambrozija (grč. ἀμβροσία: hrana besmrtnikâ), u grčkoj mitologiji i književnosti miomirisna hrana olimpskih ...

dihotomija

dihotomija (grčki δıχοτομία). 1. Podjela na dvoje, najčešće na dva međusobno isključiva, suprotstavljena ...

Eetion

Eetion (grč. ’Hετίων, Ēetίōn), mitski kralj Tebe u Miziji, otac Hektorove žene Andromahe. Imao je sedam ...

Egzekija

Egzekija (grčki Ἐξηϰίας, Eksēkías), atički keramičar i slikar, djelovao između 555. i 525. pr. Kr. Predstavnik ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Hektor (religija)

Hektor (grč. Ἕϰτωρ, Héktōr), u grčkoj mitologiji, sin Prijamov i Hekubin, muž Andromahin i otac Astijanaksov. ...

(1)  2  3