Upit Alkman, pronađeno natuknica: 5

Alkman

Alkman (grčki Ἀλϰμάν, Alkmán), grčki lirski pjesnik (Mesoa u Lakoniji ili Sard u Lidiji, kraj VII. st. pr. Kr.). ...

falecej

falecej ili falekej (grč. φαλαίϰεıον), jedanaestosložni grčko-latinski stih nazvan prema aleksandrijskom ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

hiporhem

hiporhem (grč. ὑπόρχημα), vrsta antičke grčke korske pjesme, vesela sadržaja i ubrzana ritma. Pjevali ...

jonik

jonik (grč. ἰωνıϰός), naziv za metar i stihove sastavljene od toga metra ili metričkih jedinica izvedenih ...