Upit Asirija, pronađeno natuknica: 7

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

Babilonija

Babilonija, u starom vijeku, država na području južne Mezopotamije. Najstarija naselja toga područja ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

Irak

Irak (Al-Ğumhūriyya al-‘Irāqiyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske (duljina granice 352 km) ...

reljef

reljef (francuski relief). 1. Naziv za sve oblike (neravnine) na Zemljinoj površini. Jedan je od najvažnijih ...

semitski jezici

semitski jezici, grana afro-azijske porodice jezika koji imaju zajedničko podrijetlo u jednom prasemitskom ...