Upit Buje, pronađeno natuknica: 9

Buje

Buje (talijanski Buie), grad u zapadnoj Istri, 13 km istočno od Umaga; 2671 st. (2011). Leži na 222 m ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Bidault, Georges

Bidault [bidọ'], Georges, francuski političar (Moulins, 5. X. 1899 – Cambo-les-Bains, 27. I. 1983). ...

Istarska županija

Istarska županija (XVIII), administrativno-teritorijalna jedinica u zapadnoj Hrvatskoj sa sjedištem ...

Istra (poluotok)

Istra, najveći poluotok istočne obale Jadrana. Kopnena granica Istre nije pouzdano utvrđena. Obično ...

Matijević, Juraj

Matijević, Juraj, hrvatski urbanist i arhitekt (Zagreb, 29. X. 1942 – Buje, 1. IV. 1994). Studij arhitekture ...

Novigradska biskupija

Novigradska biskupija, nekadašnja katolička biskupija, osnovana potkraj VI. st. u Novigradu u Istri. ...

Slobodni Teritorij Trsta

Slobodni Teritorij Trsta, područje Trsta, Slovenskoga primorja i sjeverozapadne Istre koje je 1947–54. ...

Tomizza, Fulvio

Tomizza [tomi'c:a], Fulvio, talijanski književnik (Juricani, Buje, 26. I. 1935 – Trst, 21. V. 1999). ...