Upit Demokrit, pronađeno natuknica: 20

Demokrit

Demokrit (grčki Δημόϰρıτος, Dēmókritos), grčki filozof (Abdera, oko 460. pr. Kr. – Abdera, između 380. ...

Abdera (grad)

Abdera (grč. Ἄβδηρα, Ábdēra), grad u Traciji blizu ušća Nesta (Néstos) na današnjem rtu Bulustri u Grčkoj. ...

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

Epikur

Epikur (grčki Ἐπίϰουρος, Epíkouros), grčki filozof (Sam, 341. pr. Kr. – Atena, oko 271. pr. Kr.). Prvu ...

fenomen

fenomen (grč. φαινόμενον: ono što se vidi, ono što se pojavljuje, pojava). 1. Svaka stvar, proces ili ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

geografija

geografija (geo- + -grafija) (uvriježeno zemljopis), znanost koja proučava površinu Zemlje, odnosno ...

(1)  2