Upit Diona, pronađeno natuknica: 12

Diona (religija)

Diona (grčki Διώνη, Diṓnē: nebeska), u starijoj grčkoj mitologiji, kći Urana i Geje; Zeusu je rodila ...

Diona (astronomija)

Diona (Dione), Saturnov satelit koji kružnom putanjom (ekscentricitet 0,0022) obilazi Saturn s periodom ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

cinici

cinici (grčki ϰυνıϰός: pseći), pripadnici jedne od Sokratovih škola, kojoj je osnivač Antisten. Ime ...

Filist

Filist (grčki Φίλıστος, Phílistos), grčki povjesničar (Sirakuza, oko 430. pr. Kr. – ?, 356. pr. Kr.). ...

Herschel, John Frederick William

Herschel [hə:'šəl], John Frederick William, engleski matematičar i astronom (Slough, 7. III. 1792 – ...

Konstantin VII. Porfirogenet

Konstantin VII. Porfirogenet (grčki Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος, Κōnstantĩnos ho Porphyrogénnētos: ...

okeanide

okeanide (grč. Ὠϰεανίδες, Ōkeanídes), u grčkoj mitologiji, morske nimfe, 3000 kćeri Okeana i Tetije. ...

prirodni sateliti

prirodni sateliti, svemirska tijela koja obilaze oko planeta, patuljastih planeta, planetoida i drugih ...

Prka, Božo

Prka, Božo, hrvatski gospodarstvenik i političar (Livno, BiH, 1. I. 1958). Diplomirao je na Fakultetu ...

(1)  2