Upit Dioskuri, pronađeno natuknica: 6

Dioskuri

Dioskuri (grčki Δıόσϰουροı, Diόskouroi: Zeusovi dječaci, latinski Dioscuri ili Gemini), po grčkoj mitologiji ...

Galić, Eduard

Galić, Eduard, hrvatski televizijski i filmski redatelj i scenarist (Trogir, 11. VIII. 1936). Diplomirao ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Leukip (sin Perijerejev)

Leukip (grčki Λεύϰıππος, Leúkippos), u grčkoj mitologiji, sin Perijerejev, vladar u Meseniji. Otac ljepotica ...

Piritoj

Piritoj (grčki Πειρίϑοος, Peiríthoos), u grčkome mitu, sin Iksionov i Dijin, kralj Lapita u Tesaliji. ...

Žmegač, Davor

Žmegač, Davor, hrvatski filmski redatelj i scenarist (Zagreb, 11. X. 1955). Diplomirao je 1986. filmsku ...