Upit Dubrovnik, pronađeno natuknica: 576

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 26 922 st. (2021). Smještaj ...

Umjetnička galerija Dubrovnik

Umjetnička galerija Dubrovnik, muzejska ustanova u kojoj se prikuplja, čuva i izlaže moderna i suvremena ...

Abancourt, Helena de Franqueville d’

Abancourt [ab8118ku:'ʀ], Helena de Franqueville d’, poljska povjesničarka umjetnosti (Beč, 26. II. 1874 ...

Adamović, Lujo

Adamović, Lujo, hrvatski botaničar (Rovinj, 27. VIII. 1864 – Dubrovnik, 19. VII. 1935). Jedan od vodećih ...

Adamović, Vicko

Adamović, Vicko, hrvatski kulturni povjesničar i pedagog (Dubrovnik, 20. III. 1838 – Dubrovnik, 9. I. 1919). ...

Agić, Antun Marija

Agić (Aghich), Antun Marija, hrvatski latinski pjesnik i skupljač latinske poezije (Dubrovnik, 12. II. 1753 ...

agronomija

agronomija (agro- + -nomija), znanost o poljoprivredi; u širem smislu, skup strukovnih i znanstvenih ...

akacija

akacija (grč. ἀϰαϰία) (Acacia), biljni rod iz por. mimoza (Mimosoideae) s oko 600 listopadnih ili zimzelenih ...

akvarel

akvarel (njem. Aquarell < franc. aquarelle, prema tal. acquerello ili starije acquerella, od lat. aqua: ...

Albertini, Beninj

Albertini, Beninj (Benignus a Rhacusio), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 1. XII. 1789 – Skadar, 24. VIII. 1838). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|