Upit Gučetić, pronađeno natuknica: 31

Gučetić

Gučetić, dubrovačka plemićka obitelj. Prema rodoslovlju dominikanca Ambroza Gučetića, vodi podrijetlo ...

Gučetić Bendevišević, Sabo

Gučetić Bendevišević, Sabo, hrvatski dramatičar i prevoditelj (Dubrovnik, 1531 – Dubrovnik, 1603). O ...

Gučetić, Ivan

Gučetić, Ivan (Ioannes Gotius), hrvatski humanist (Dubrovnik, 1451 – Dubrovnik, 11. III. 1502). Obnašao ...

Gučetić, Ivan, ml.

Gučetić, Ivan, ml., hrvatski književnik (Dubrovnik, 7. IV. 1625 – Dubrovnik, 6. IV. 1667). U Rimu 1639. ...

Gučetić, Marin

Gučetić, Marin, hrvatski gospodarstvenik i političar (Dubrovnik, prva polovica XIV. st. – Dubrovnik, ...

Gučetić, Nikola Vitov

Gučetić, Nikola Vitov, dubrovački plemić, filozof, političar i polihistor (Dubrovnik, 1549 – Dubrovnik, ...

Gučetić, Serafin

Gučetić, Serafin, hrvatski trgovac i diplomat (Dubrovnik, 1496 – ?, 1547). Školovao se u Dubrovniku ...

Acciarini, Tideo

Acciarini [ač:ari:'ni], Tideo (lat. Tydeus Acciarinus Picenus, Elpidiensis), talijanski humanist, pedagog ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

Babić, Benedikt

Babić (Baba), Benedikt, dubrovački renesansni skladatelj, pjevač i orguljaš, dominikanac (Dubrovnik, ...

(1)  2  3  4