Upit Ilijada, pronađeno natuknica: 9

Ilijada

Ilijada (grčki Ἰλιάς, Iliás, doslovno: Pjesma o Iliju), grčki ep autorom kojega se tradicionalno drži ...

Aristarh sa Samotrake

Aristarh sa Samotrake (grčki Ἀρίσταρχος ὁ Σαμόϑραξ, Arístarkhos ho Samóthraks), grčki filolog (Samotraka, ...

cikličko pjesništvo

cikličko pjesništvo (epski ciklus; grčki ἐπıϰὸς ϰύϰλος), konvencionalni naziv za zbirku grčkih epova ...

ekfraza

ekfraza (grč. ἔϰφρασıς: opisivanje), antički naziv koji je uveo Dionizije Halikarnašanin (Retorika) ...

ep

ep (grč. ἔπος: riječ, pripovijest), opsežno usmeno ili pisano djelo sastavljeno stihom tzv. visokog ...

Hera

Hera (grč. Ἥρα, Hḗra ili Ἥρη, Hḗrē), u grčkoj mitologiji, kraljica bogova, vrhovno žensko božanstvo. ...

Homer

Homer (grčki Ὅμηρος, Hómēros), grčki epičar (VIII. st. pr. Kr.). S iznimkom nekolicine helenističkih ...

Leconte de Lisle

Leconte de Lisle [lək61533:'t dəli'l] (pravo ime Charles Marie René Leconte), francuski pjesnik (Saint-Paul, ...

rat

rat, nasilan, oružani sukob između dviju ili više država, saveza ili većih društvenih skupina od kojih ...