Upit Jarac, pronađeno natuknica: 12

Jarac

Jarac (latinski Capricornus [kapriko'rnus], oznaka: Cap), zodijačko zviježđe između Južne ribe, Mikroskopa, ...

žrtveni jarac

žrtveni jarac, osoba (skupina) kojoj se pripisuje krivnja za što, odn. na koju se prebacuje tuđa krivnja. ...

Ernst, Max

Ernst [εrnst], Max, njemački slikar, grafičar i kipar (Brühl kraj Kölna, 2. IV. 1891 – Pariz, 1. IV. 1976). ...

Girard, René

Girard [žiʀa:'ʀ], René, francuski filozof, antropolog i književni teoretičar (Avignon, 25. XII. 1923 ...

riječ

riječ, intuitivno određen pojam kojim se u svakodnevnom jeziku označavaju osnovne jezične jedinice za ...

ritualno umorstvo

ritualno umorstvo, običaj povezan s vjerovanjem u nadnaravnu moć obrednoga ubijanja pojedinih kategorija ...

Saint-Pol-Roux

Saint-Pol-Roux [s63338pɔlʀu'] (pravo ime Paul-Pierre Roux), francuski pjesnik (Saint-Henry, 15. I. 1861 ...

Starova, Luan

Starova [sta'~], Luan, makedonski književnik (Pogradec, makedonski Podgradec, Albanija, 14. VIII. 1941). ...

Svetina, Ivo

Svetina, Ivo, slovenski književnik (Ljubljana, 6. IX. 1948). Studij komparativne književnosti završio ...

štokavsko narječje

štokavsko narječje, jedno od triju narječja hrvatskoga jezika, a u cjelini pripada srednjojužnoslavenskomu ...

(1)  2