Upit Pitagora, pronađeno natuknica: 21

Pitagora (kipar)

Pitagora (grčki Πυϑαγόρας, Pythagóras), grčki kipar (prva polovica V. st. pr. Kr.). Podrijetlom s otoka ...

Pitagora (filozof)

Pitagora (grč. Πυϑαγόρας, Pythagόras), grčki filozof i matematičar (Sam, oko 571. pr. Kr. – Metapont, ...

autos efa

autos efa (autòs épha) [~to's e'fa; e'pha] (grč. αὐτὸς ἔφα), on (tj. Pitagora) je rekao; uzrečica Pitagorinih ...

Demokrit

Demokrit (grčki Δημόϰρıτος, Dēmókritos), grčki filozof (Abdera, oko 460. pr. Kr. – Abdera, između 380. ...

Dikearh

Dikearh (grčki Διϰαίαρχος, Dikaíarkhos), grčki filozof i kulturni povjesničar (Mesina na Siciliji, oko ...

dokaz

dokaz. 1. U matematici, konačan niz istinitih matematičkih tvrdnji (aksioma, definicija i ranije dokazanih ...

Euforb

Euforb (grč. Εὔφορβος, Eúphorbos), mitski trojanski junak u Ilijadi. Ranio Patrokla, koji je u Ahilejevu ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

(1)  2  3