Upit Tiroksin, pronađeno natuknica: 4

tiroksin

tiroksin (tir[eoideja] + oksi-, od grč. ὀξύς: kiseo, oštar), tetrajodtironin (T4), jedan od glavnih ...

hormoni

hormoni (grč. ὁρμῶν, particip prezenta od ὁρμ8118ν: pokretati, pobuđivati), tvari koje se nakon specifičnoga ...

patuljasti rast

patuljasti rast ili nanizam (prema grč. νάννος: patuljak), patološki smanjeni rast za više od 3,5 standardne ...

štitnjača

štitnjača (tireoideja, glandula thyreoidea), žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, smještena u donjem ...