Upit apsorpcija, pronađeno natuknica: 37

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

antidiuretski hormon

antidiuretski hormon (ADH, vazopresin), polipeptid koji nastaje u hipotalamusu, a pohranjuje se u stražnjem ...

crno tijelo

crno tijelo, tijelo koje gotovo potpuno apsorbira vidljivu svjetlost tj. kojemu je apsorpcijski koeficijent ...

dikromatizam

dikromatizam (di-2 + grč. χρῶμα, genitiv χρῶματος: boja), svojstvo tijela (npr. nekih minerala), da ...

emisija

emisija (lat. emissio). 1. Izdavanje, odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova emisija ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...

gama-zračenje

gama-zračenje (γ-zrake), elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije, valnih duljina ...

gladovanje

gladovanje, dugotrajno lišavanje hrane. Potpuno gladovanje podrazumijeva da se ne uzima ni voda; takvo ...

hidrocefalus

hidrocefalus (grč. ὑδροϰέφαλον [πάϑος], lat. hydrocephalus, vodena glava), proširenje prostora unutar ...

jetra

jetra (novolat. hepar, lat. iecur, grč. ᾗπαρ), organ koji u životinja sudjeluje u razgradnji i asimilaciji ...

(1)  2  3  4