Upit asimilacija, pronađeno natuknica: 20

asimilacija

asimilacija (lat. assimilatio: činjenje sličnim). 1. Proces kojim se novi sadržaji, elementi i sl. ...

autotrofija

autotrofija (auto- + -trofija), samohranidba; sposobnost ili svojstvo biljaka da organske spojeve svojega ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

digestija

digestija (lat. digestio, od digerere: raspoređivati, odvajati, razdijeliti). 1. U kemiji, ekstrakcija ...

disimilacija

disimilacija (lat. dissimilis: nejednak, različit). 1. U biologiji, ona faza u izmjeni tvari u kojoj ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

eufonija

eufonija (grč. εὐφωνία: ugodan glas, blagoglasje, blagozvučje), fonetičko-stilističko poželjno svojstvo ...

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

glasovni zakon

glasovni zakon, lingvistički termin koji su u XIX. st. skovali mladogramatičari, škola njemačkih lingvista, ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

(1)  2