Upit atom, pronađeno natuknica: 99

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

asimetrični ugljikov atom

asimetrični ugljikov atom, ugljikov atom na koji su u molekuli nekog organskog spoja vezana četiri različita ...

akceptor

akceptor (lat. acceptor: primalac). 1. U elektronici, trovalentni kemijski element (npr. aluminij, ...

alfa-uzvojnica

alfa-uzvojnica (α-uzvojnica), oblik spiralne prostorne (sekundarne) strukture polipeptidnog lanca proteina. ...

alkoholi

alkoholi, organski spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljikov atom, ako taj nije ...

aminokiseline

aminokiseline (aminokarboksilne kiseline), organski spojevi koji u svojim molekulama sadrže karboksilne ...

anilidi

anilidi (anil[in] + -id), organski kemijski spojevi koji nastaju kada se jedan vodikov atom iz –NH2 ...

anion

anion (an1- + ion), negativno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s viškom elektrona. ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10