Upit deformacija, pronađeno natuknica: 49

deformacija

deformacija (lat. deformatio: izobličenje, nagrđivanje). 1. Promjena oblika, odnosno sadržaja materijalne ...

algebarska topologija

algebarska topologija, područje matematike koje proučava takva svojstva geometrijskih likova (u širem ...

barograf

barograf (baro- + -graf), instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

Bazjanac, Davorin

Bazjanac, Davorin, hrvatski inženjer strojarstva (Beravci kraj Slavonskog Broda, 22. IX. 1902 – Zagreb, ...

distorzija

distorzija (lat. distorsio). 1. Iskretanje, izvijanje, iskrivljenje; izopačenje, izobličenje. 2. U ...

ekstenzometar

ekstenzometar (od lat. extensio: rastezanje + -metar), mjerni uređaj za određivanje promjene udaljenosti ...

fotoelasticimetrija

fotoelasticimetrija (foto- + elastičnost + -metrija), eksperimentalna metoda za određivanje naprezanja ...

inženjerska geodezija

inženjerska geodezija, dio geodezije koji se bavi praktičnom primjenom geodetskih metoda u inženjerstvu, ...

iščašenje

iščašenje (luksacija, dislokacija zgloba, lat. luxatio), nasilno i naglo iskakanje glavice kosti iz ...

(1)  2  3  4  5