Upit djelotvornost, pronađeno natuknica: 66

djelotvornost

djelotvornost (iskoristivost, učinkovitost, korisnost) (znak η), fizikalna veličina koja opisuje energijsko ...

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

aerobika

aerobika (engl. aerobics), kondicijski trening kojemu je svrha povećati djelotvornost opskrbe organizma ...

anthelmintici

anthelmintici (anti- + grč. ἕλμıνς: crv) (antihelmintici), sredstva protiv glista i trakavica (helminta), ...

arapske brojke

arapske brojke, tradicionalni naziv znamenki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koje su omogućile uporabu ...

blok

blok (franc. bloc, vjerojatno < niskonjem. ili niz. blok: balvan, klada). 1. Veća čvrsta cjelina (npr. ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

centrifugiranje

centrifugiranje, u procesnoj tehnici, separacijska operacija kojom se razdvajanje heterogenih smjesa ...

ciklon

ciklon (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug). 1. Pojava sniženog tlaka zraka u području između 30° ...

Claudel, Paul

Claudel [klodε'l], Paul, francuski pjesnik i dramatičar (Villeneuve-sur-Fère, Aisne, 6. VIII. 1868 – ...

(1)  2  3  4  5  6  7