Upit dokaz, pronađeno natuknica: 133

dokaz

dokaz. 1. U matematici, konačan niz istinitih matematičkih tvrdnji (aksioma, definicija i ranije dokazanih ...

Abel, Niels Henrik

Abel [a:'bəl], Niels Henrik, norveški matematičar (Finndøy, 5. VIII. 1802 – Arendal, 6. IV. 1829). Diplomirao ...

ad hominem

ad hominem [~ ho'~] (lat.: k čovjeku), izraz kojim se označava da je neko izlaganje ili dokazivanje ...

ad oculos

ad oculos [~ o'kulo:s] (lat.), pred oči, na oči, na očigled. Izložiti (prikazati) ad oculos, jasno, ...

adut

adut (franc. atout). 1. U kartaškim igrama, najjača boja. 2. U kuglanju, čunj koji je na čunjskom ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Aleksandar Haleški, sv.

Aleksandar Haleški, sv., engleski filozof i teolog (Hales, oko 1185 – Pariz, 21. VIII. 1245). Jedan ...

alibi

alibi [a'libi:] (lat.: drugdje, na drugome mjestu). 1. U pravu, činjenica, dokaz da se neka osoba (najčešće ...

Anselmo Canterburyjski

Anselmo Canterburyjski, engleski teolog i filozof (Aosta, Italija, 1033/34 – Canterbury, 21. IV. 1109). ...

apagogija

apagogija (grčki ἀπαγωγή: odvođenje), kod Aristotela, silogizam kojemu je gornja premisa sigurna, a ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >