Upit dozimetrija, pronađeno natuknica: 1

dozimetrija

dozimetrija (doza + -metrija), mjerenje i računanje energije koju zračenje predaje tvari, proučavanje ...