Upit dozimetrija, pronađeno natuknica: 2

dozimetrija

dozimetrija (doza + -metrija), mjerenje i računanje energije koju zračenje predaje tvari, proučavanje ...

ionizirajuće zračenje

ionizirajuće zračenje, fotonsko (elektromagnetsko) ili čestično (korpuskulno) zračenje koje koje ima ...