Upit dužina, pronađeno natuknica: 85

dužina

dužina, u geometriji, dio pravca omeđen dvjema točkama uključujući i njih, odnosno ravnocrtna spojnica ...

geografska dužina

geografska dužina →  geografske koordinate ...

aeroprofil

aeroprofil (aero- + profil), presjek uzgonskog aerotijela u ravnini usporednoj s ravninom simetrije ...

aksonometrija

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se tijela (prostorne ...

Brahmagupta

Brahmagupta, indijski matematičar i astronom (?, 598 – ?, oko 665). Glavno mu je djelo Pregled brahmanskih ...

broj

broj. 1. U matematici, osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju ...

brojevni pravac

brojevni pravac, pravac na kojem je svakomu realnom broju pridružena jedna jedina točka; služi za predočivanje ...

CAD

CAD (akronim od engl. Computer Aided Design: oblikovanje s pomoću računala), primjena računala za dizajniranje, ...

Cantorov skup

Cantorov skup [ka'~] (po Georgu Cantoru), podskup odvojenih točaka preostalih kada se dužina duljine ...

cefalički indeks

cefalički indeks (oznaka I), prema švedskom anatomu Andersu Adolfu Retziusu, matematički izraz kojim ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9