Upit hemiceluloze, pronađeno natuknica: 11

hemiceluloze

hemiceluloze (hemi- + celuloza), heterogena skupina dugolančastih polisaharida koji se razlikuju od ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

bijeljenje

bijeljenje, postizanje bjeline i ljepšeg izgleda materijala, poluproizvoda i proizvoda uklanjanjem neugledne ...

bjelokost, biljna

bjelokost, biljna, staničje u sjemenkama nekih biljaka, osobito palmi, tvrdo poput kosti. Ima debele ...

dijaliza (kemija)

dijaliza (grč. δıάλυσıς: rastavljanje, razlučivanje), razdvajanje otopljenih tvari na temelju razlika ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

ksiloza

ksiloza (ksilo- + [gluk]oza), monosaharid, pentoza stereoizomerna s arabinozom i ribozom, C5H10O5, poznata ...

polisaharidi

polisaharidi (poli- + saharidi), složeni ugljikohidrati kojih su molekule sastavljene od velikoga broja ...

sjeme

sjeme ili sjemenka (lat. semen), tvorevina biljaka sjemenjača (Spermatophyta) koja služi njihovu razmnožavanju. ...

(1)  2