Upit hidrostatika, pronađeno natuknica: 2

hidrostatika

hidrostatika (hidro- + statika), grana hidromehanike koja se bavi pojavama i silama u tekućinama koje ...

statika

statika (prema grčkom στατιϰὴ [τέχνη]: znanost o ravnoteži, od στατιϰός: koji zaustavlja), grana mehanike ...