Upit himan, pronađeno natuknica: 11

himan

himan (lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev), pretežito u strukovnome jeziku povijesti ...

Babić, Mile

Babić, Mile, hrvatski teolog i filozof (Družinovići/Prozor, BiH, 26. XI. 1947). U franjevački red stupio ...

dies irae

dies irae [di'e:s i:'re:] (lat.: dan srdžbe). 1. Crkveni latinski himan o sudnjem danu u katoličkom ...

Divnić, Petar

Divnić, Petar (Difnico, Diphnico), hrvatski pjesnik i vojni zapovjednik (Šibenik, oko 1520 – Šibenik, ...

gloria

gloria (lat.: slava), u kršćanskom bogoslužju: 1. Himan koji se od V. st. moli ili pjeva u misi, a ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Marulić, Marko

Marulić, Marko (Marcus Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, Pečenić), hrvatski književnik ...

Morley, Thomas

Morley [mɔ:'li], Thomas, engleski skladatelj, glazbeni teoretičar, tiskar i orguljaš (Norwich, 1557/58 ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

Poljaci

Poljaci, zapadnoslavenski narod nastanjen uglavnom u Poljskoj, gdje čini 96,7% stanovništva (popis 2002); ...

(1)  2