Upit ionizacija, pronađeno natuknica: 14

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

aeronomija

aeronomija (aero- + -nomija), grana meteorologije koja se bavi proučavanjem viših slojeva atmosfere, ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

Broš, Milana

Broš, Milana, hrvatska koreografkinja i pedagoginja (Zagreb, 15. V. 1930 – Zagreb, 18. XII. 2012). Učenica ...

elektroskop

elektroskop (elektro- + -skop), uređaj kojim se može pokazati je li neko tijelo električki nabijeno. ...

ion

ion (grč. ἰόν: koji se kreće, od ἰέναı: ići, kretati se), električki jednostruko ili višestruko nabijeni ...

ionosfera

ionosfera (ion + -sfera) (stariji naziv Heavisideov sloj ili Kennelly-Heavisideov sloj [ke'nəli he'visaid~]), ...

kozmičko zračenje

kozmičko zračenje, zračenje visoke energije koje dopire na Zemlju iz svemira iz svih smjerova. Sadrži ...

Lenard, Philipp

Lenard [le:'nart], Philipp, njemački fizičar (Bratislava, 7. VI. 1862 – Messelhausen, 20. V. 1947). ...

(1)  2