Upit izohijete, pronađeno natuknica: 1

izohijete

izohijete (izo- + grč. ὑετός: kiša), izolinije koje na karti spajaju mjesta s jednakom količinom oborina ...