Upit izolator, pronađeno natuknica: 24

izolator

izolator (njemački Isolator < francuski isolateur < talijanski isolatore), tvar ili predmet koji sprječava ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

antistatici

antistatici (anti- + -statik), tvari koje sprječavaju ili smanjuju stvaranje elektrostatičkog naboja ...

atmosferski elektricitet

atmosferski elektricitet, električni naboji, električne struje i električna polja nastali ionizacijom ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

električna iskra

električna iskra, bljesak koji nastaje pri električnome izboju kroz zrak. Pojavljuje se kod dovoljno ...

električni kondenzator

električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), element električnoga ...

eloksiranje

eloksiranje (el[ektrolitsko] oksi[di]ranje), postupak kojim se s pomoću el. struje na predmetima od ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

Franklinova ploča

Franklinova ploča [fræ'ŋklin~] (po Benjaminu Franklinu), električni kondenzator jednostavna oblika. ...

(1)  2  3