Upit kaon, pronađeno natuknica: 4

kaon

kaon (ka od slova K + [mez]on) (znak K), mezon izgrađen od jednoga stranoga (s) kvarka ili antikvarka ...

hadron

hadron (prema grč. ἁδρός: gust, jak, temeljan), subatomska čestica koju čine kvarkovi povezani jakim ...

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...

vrijeme poluraspada

vrijeme poluraspada (poluživot) (znak T1/2 ili t1/2), vrijeme koje je potrebno da se raspadne polovica ...