Upit kapilarnost, pronađeno natuknica: 6

kapilarnost

kapilarnost, pojava podizanja ili spuštanja razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovana ...

Eötvös, Loránd

Eötvös [œ'tvœš], Loránd (Roland), madžarski fizičar (Pešta, danas Budimpešta, 27. VII. 1848 – Budimpešta, ...

fluid

fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina ili plin, tekuća ili plinovita tvar kojoj molekule lako mijenjaju ...

jednadžba kontinuiteta

jednadžba kontinuiteta, jednadžba koja iskazuje da je protok fluida stalan i da je brzina strujanja ...

Plateau, Joseph

Plateau [platọ'], Joseph, belgijski fizičar (Bruxelles, 14. X. 1801 – Gent, 15. IX. 1883). Studirao ...

površinska fizika

površinska fizika, područje fizike čvrstoga stanja unutar kojega se proučavaju svojstva graničnih ploha ...