Upit konsekracija, pronađeno natuknica: 2

konsekracija

konsekracija (lat. consecratio: posveta, posvećenje). 1. U antičkom Rimu, čin kojim je Senat predao ...

blagoslovine

blagoslovine (lat. sacramentalia: ono što se odnosi na sakrament, što je slično sakramentu), u Katoličkoj ...