Upit magnet, pronađeno natuknica: 20

magnet

magnet (lat. magnes, genitiv magnetis < grč. Μαγνῆτıς λίϑος: kamen iz Magnezije), svako tijelo koje ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

Ampère, André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

Bosanac, Tomo

Bosanac, Tomo, hrvatski inženjer elektrostrojarstva (Stare Plavnice kraj Bjelovara, 2. V. 1918 – Zagreb, ...

ekvipotencijalne plohe

ekvipotencijalne plohe (ekvi- + potencijal), zamišljene plohe koje obuhvaćaju sve točke u prostoru u ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

elektrodinamičko djelovanje

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. ...

elektromagnet

elektromagnet (elektro- + magnet), naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

gramofon

gramofon (gramo- + -fon), uređaj za reprodukciju zvuka s gramofonskih ploča. Glavni su dijelovi gramofona ...

(1)  2