Upit membrane, pronađeno natuknica: 72

membrane

membrane (lat. membrana: opna). 1. U biologiji, zajednički naziv za mnoge tvorbe različite građe koje ...

adenilat-ciklaza

adenilat-ciklaza, enzim vezan na unutarnju stranu stanične membrane. Aktivira se vezanjem hormona na ...

akcijske struje

akcijske struje ili akcijski potencijali, promjene električnog potencijala na staničnim membranama (npr. ...

antibiotici

antibiotici (anti- + grč. βıωτıϰός: životni), lijekovi koji se rabe za liječenje bolesti uzrokovanih ...

antikonvulzivi

antikonvulzivi (anti- + konvulzija) (antiepileptici), lijekovi s učinkom na živčani sustav, u prvome ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

bakrena vlakna

bakrena vlakna, kemijska celulozna vlakna dobivena bakrenooksidno-amonijačnim postupkom. Tekstilni su ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

Besselove funkcije

Besselove funkcije [bε'səl~] (po Friedrichu Wilhelmu Besselu), funkcije koje se javljaju pri rješavanju ...

bjelokost, biljna

biljna bjelokost (orah palme tagua), proizvod napravljen od vrlo tvrdog bijelog endosperma sjemenki ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8