Upit nukleaze, pronađeno natuknica: 4

nukleaze

nukleaze (prema lat. nucleus: jezgra), skupina enzima koji kataliziraju hidrolizu fosfodiesterske veze ...

esteraze

esteraze, enzimi koji kataliziraju hidrolizu esterske veze, npr. lipida (lipaze, fosfolipaze), nukleinskih ...

polimeraze

polimeraze (prema polimeri), enzimi koji kataliziraju biosintezu nukleinskih kiselina, čime su odgovorni ...

prioni

prioni (engl. prion, kraćeno od proteinacious infectious particle: proteinska zarazna čestica), male ...