Upit obelisk, pronađeno natuknica: 17

obelisk

obelisk (lat. obeliscus < grč. ὀβελίσϰος, deminutiv od ὀβελός: ražanj; šiljast stup). 1. Geometrijsko ...

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Fontana, Domenico

Fontana [fonta:'na], Domenico, talijanski graditelj i urbanist švicarskoga podrijetla (Melide kraj Lugana, ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzijski dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

Jakarta

Jakarta [62721aka'rta] (1619–1949. Batavia [bata:'via]; 1949–72. Djakarta [d’aka'rta]), glavni grad Indonezije; ...

Kizil

Kizil [k616z616'l] (Kyzyl, ruski Кызыл; do 1918. Belocarsk, od 1918. do 1926. Hem‑Beldyr), glavni grad ruske ...

Luksor

Luksor (Luxor, arapski Al-Uqṣur [~ u'qṣur]: palača, tvrđava), grad i pristanište (kruzeri) u Gornjem ...

Makarska

Makarska, grad, luka i turističko središte u Dalmaciji, 63 km jugoistočno od Splita; 12 809 st. (2021). ...

obredna vatra

obredna vatra, običaj paljenja vatri (krijes, kres, kris, koleda, svitnjak i dr.) vezan uz sezonu koja ...

(1)  2