Upit refrakcija, pronađeno natuknica: 8

refrakcija

refrakcija (srednjovj. lat. refractio, prema lat. refractus: slomljen) (lom svjetlosti, lom valova), ...

dioptar

dioptar (grč. δίοπτρον: zrcalo). 1. Granična ploha između dvaju optičkih sredstava, npr. zraka i stakla, ...

hidroakustika

hidroakustika (hidro- + akustika), dio akustike koji proučava širenje podvodnih zvukova u oceanima, ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

optika atmosfere

optika atmosfere (atmosferska optika), grana fizike koja proučava pojave nastale lomom, odbijanjem, ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

valna duljina

valna duljina (znak λ), najkraća udaljenost između dviju točaka u optičkome sredstvu ili mediju koje ...

zvuk

zvuk, mehanički val frekvencija od 16 Hz do 20 kHz, tj. u rasponu u kojem ga čuje ljudsko uho. Zvuk ...