Upit težina, pronađeno natuknica: 57

težina

težina (znak G), sila kojom na neko tijelo djeluje gravitacijsko polje; jednaka je umnošku mase (m) ...

atomska težina

atomska težina →  relativna atomska masa ...

molekularna težina

molekularna težina →  molekularna masa, relativna ...

askaridoza

askaridoza (grč. ἀσϰαρίς: crijevna, dječja glista + -oza) ili askaridijaza, parazitska bolest koju uzrokuje ...

Auzout, Adrien

Auzout [ozu'], Adrien, francuski astronom, fizičar i matematičar (Rouen, 28. I. 1622 – Rim, 23. V. 1691). ...

bar (metrologija)

bar (grč. βάρος: težina), iznimno dopuštena mjerna jedinica tlaka izvan SI, vrijednosti 105 Pa. ...

barička stopa

barička stopa (prema grč. βάρος: težina), visinska razlika na kojoj tlak zraka u atmosferi pada za jedinicu. ...

barički sustav

barički sustav (barička tvorevina) (prema grč. βάρος: težina), područje atmosfere u kojem je tlak viši ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

brodogradnja

brodogradnja, umijeće gradnje brodova, tehnička disciplina i industrijska djelatnost u vezi s projektiranjem, ...

(1)  2  3  4  5  6