Upit valovi, pronađeno natuknica: 135

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

atmosferski valovi

atmosferski valovi, valna gibanja čestica zraka u atmosferi. Dijele se na longitudinalne, vertikalno-transverzalne ...

valovi, vodeni

valovi, vodeni →  more ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

gravitacijski valovi

gravitacijski valovi (gravitacijsko zračenje), poremećaj gravitacijskoga polja koji se širi brzinom ...

koherentni valovi

koherentni valovi →  koherencija ...

potresni valovi

potresni valovi (seizmički valovi), mehanički valovi nastali potresom koji se od hipocentra (izvora ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

ultra kratki valovi

ultra kratki valovi →  elektromagnetski valovi ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >