Upit zraka, pronađeno natuknica: 749

zraka

zraka. 1. U geometriji, svaki od dvaju dijelova pravca na koje ga rastavlja neka njegova točka, uključujući ...

indeks kvalitete zraka

indeks kvalitete zraka, pokazatelj kakvoće zraka koji se određuje na temelju mjerenja koncentracija ...

kaplja hladnoga zraka

kaplja hladnoga zraka, područje razmjerno debeloga sloja hladnoga zraka kružna ili eliptična oblika, ...

temperatura zraka

temperatura zraka, u meteorologiji, temperatura u prizemnom sloju atmosfere koja nije uvjetovana toplinskim ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

acetilen

acetilen (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar) (etin), najjednostavniji alkin, CH ≡ CH, plin lakši od zraka. ...

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili kapljevine (atomi, molekule ...

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

aeracija

aeracija (prema grč. ἀήρ: zrak, lat. aer), prozračivanje, dovođenje zraka, npr. u vodu radi pročišćivanja, ...

aerobiologija

aerobiologija (aero- + biologija), grana biologije i interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|