STRUKE:

dijagonala

dijagonala (dija- + grč. γωνία: kut), dužina koja spaja dva vrha višekuta, koji ne leže na istoj stranici, ili dva vrha poliedra, koji ne leže na istom bridu. Broj svih dijagonala u višekutu izračunava se po formuli n (n – 3)/2, gdje je n broj stranica višekuta. Kod poliedra se razlikuju prostorne i površinske dijagonale.

Dijagonalni presjek: prizme je presjek ravninom koja je određena jednim pobočnim bridom i jednom od dijagonala osnove te prizme.

Dijagonalni presjek piramide je presjek ravninom koja je određena vrhom piramide i jednom od dijagonala njezine osnove.

dijagonala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15086>.