struka(e): matematika
ilustracija
POLIEDAR, 1. tetraedar; 2. kocka; 3. oktaedar; 4. dodekaedar; 5. ikozaedar

poliedar (prema grč. πολύεδρος: višestran), geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama (stranama, višekutima). Bridovi poliedra su sjecišta ploha, tj. stranice višekuta, a vrhovi poliedra su vrhovi višekuta. Prema broju ploha poliedri se nazivaju: tetraedar (četiri plohe), pentaedar (5), heksaedar (6), oktaedar (8), dekaedar (10) dodekaedar (12), ikosaedar (20) i dr. Najpoznatiji su poliedri prizma, paralelepiped, piramida i obelisk. Konveksni poliedar unutar svog tijela sadrži sve svoje dijagonale, konkavni poliedar ima dijagonale koje izlaze iz tijela.

Pravilni poliedri omeđeni su sukladnim pravilnim poligonima u kojima se u svakom vrhu sastaje jednak broj bridova, nazivaju se Platonova tijela. Nepravilni poliedri poliedri kojima su plohe pravilni, ali ne svi međusobno jednaki višekutnici, nazivaju se Arhimedova tijela.

Citiranje:

poliedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/poliedar>.