struka(e): matematika

kocka.

1. U geometriji, pravilno geometrijsko tijelo, poliedar omeđen sa šest kvadrata, pravilni heksaedar. Oplošje kocke izračunava se po formuli: O = 6a², volumen: V = a³, duljina površinske dijagonale: d = a 2 , a duljina prostorne dijagonale: D = a 3  gdje je a duljina brida kocke.

2. U teoriji vjerojatnosti, fizikalno tijelo kockasta oblika (ponekad kocka krnjih vrhova), načinjeno od homogene tvari tako da je prilikom bacanja u igri ili matematičkom izvođenju pokusa jednaka vjerojatnost pada na bilo koju od ploha obilježenih brojevima od 1 do 6. Zbroj brojeva na suprotnim stranama kocke uvijek je 7: broj 6 nasuprot je broju 1, 2 nasuprot 5, a 3 nasuprot 4.

Citiranje:

kocka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kocka>.