elektrodinamičko djelovanje

ilustracija
ELEKTRODINAMIČKO DJELOVANJE

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. Jedan od triju osnovnih učinaka el. struje magn. je učinak, a otkrio ga je 1820. dan. fizičar H. Ch. Ørsted. On je, naime, opazio da se magn. igla u blizini vodiča kojim prolazi struja otklanja iz svoje normalne orijentacije u smjeru sjever–jug i postavlja okomito na smjer toga vodiča. Upravo time došlo se do spoznaje da magnetizam nije neka posebna prirodna, odn. fizikalna pojava, nego da je magnetizam doista samo pojava nedjeljivo vezana uz gibanje el. naboja, uz el. struju. Na temelju toga zaključio je nadalje A. M. Ampère da će i dva vodiča, kroz koja protječe struja, nekom silom djelovati jedan na drugi, kao što i dva magneta djeluju jedan na drugi. Prema istraživanjima Ampèrea i ostalih fizičara koji su se bavili tim problemom, kvantitativno određivanje tog elektrodinamičkog djelovanja, a to je proračun sile među vodičima, vrlo je složeno ako se oba vodiča nalaze u prostoru u posve općenitu položaju. U tom slučaju može se dati jedna općenita formula jedino za proračun elementa sile dF12 između dvaju elemenata dl1 i dl2 jednog i drugog vodiča. Ukupna sila između dvaju vodiča konačne duljine jednaka je zbroju elemenata sile dF12, pa je prikazana integralom tih elemenata, ali je integriranje u mnogim slučajevima vrlo teško ili uopće nije provedivo.

U elektrotehničkoj su praksi konstrukcije el. aparata često baš takve da se mogu za proračun elektrodinamičkih sila primijeniti samo jednostavne jednadžbe. Budući da prema pravilu elektrodinamičkih sila magn. polje djeluje silom na struju, a to je gibanje el. naboja, bit će u magn. polju izvrgnuti silama i oni el. naboji koji su sadržani u atomskoj strukturi vodiča ako se taj vodič giba u magn. polju. Ako se dakle vanj. mehan. silom pomiče vodič u magn. polju, gibanje pozitivnih iona i gibanje negativnih slobodnih elektrona neka je el. struja. Oboje će biti izvrgnuto silama, no kako su u vodiču gibljivi jedino slobodni elektroni, to će se utjecajem sile jedino oni moći pomaknuti, pa će tako doći do gomilanja elektrona na jednoj strani vodiča, gdje nastaje negativan pol, dok će na suprotnoj strani biti manjak elektrona, a to je pozitivni pol. U vodiču je, dakle, stvorena razlika el. potencijalâ ili je induciran napon. (→ elektromagnetska indukcija)

elektrodinamičko djelovanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17601>.