struka(e): fizika
ilustracija
ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako se mijenja magnetski tok što ga zavoj obuhvaća. Ako promjenljivi magnetski tok umjesto kroz jedan zavoj prolazi kroz električnu zavojnicu s N zavoja, bit će ukupni inducirani električni napon zavojnice N puta veći, jer se naponi svih zavoja zbrajaju. Inducirani električni napon bit će veći što je brža promjena magnetskoga toka Φ. Iznos električnoga napona induciranoga u električnoj zavojnici razmjeran je broju zavoja i brzini promjene magnetskoga toka dΦ/dt kroz zavojnicu: Ui = NdΦ/dt. Ako se zavoju ili zavojnici zatvori električni strujni krug, zbog induciranih električnih napona poteći će električna struja iznosa: Ii = dΦ/Rdt, gdje je R električni otpor vodiča u promjenljivom magnetskom polju. Smjer induciranoga napona i inducirane električne struje određuje Lenzovo pravilo.

Pokuse o elektromagnetskoj indukciji prvi je objavio Michael Faraday (1831) i pokazao kako se promjenom magnetskoga toka može inducirati električni napon.

Magnetski tok može se mijenjati pomicanjem vodiča u magnetskom polju, pomicanjem magneta pokraj vodiča, vrtnjom stalnog magneta, vrtnjom zavojnice kroz koju teče istosmjerna struja, prolaskom izmjenične struje kroz nepomičnu zavojnicu, itd.

Električni napon inducira se u zavoju ako se zavoj pomiče u nepomičnom magnetskom polju ili se uza zavoj koji miruje pomiče magnet, pri čemu se promjena magnetskoga toka može slikovito shvatiti kao presijecanje magnetskih silnica vodičem zavoja. Tako dobiveni inducirani napon označuje se kao napon pomicanja.

Električni napon inducira se u nepomičnom zavoju s pomoću nepomičnoga elektromagneta ako je promjenljivo magnetsko polje proizvedeno promjenljivom električnom strujom.

Zbog međusobnoga magnetskoga djelovanja primarne zavojnice na sekundarnu, ta se pojava naziva međusobnom indukcijom. No kako je i zavojnica koja proizvodi promjenljivi magnetski tok obuhvaćena silnicama vlastita toka, njoj će biti induciran napon samoindukcije.

Najvažnija je primjena elektromagnetske indukcije pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju s pomoću magnetskoga polja što se rabi pri proizvodnji električne energije.

Citiranje:

elektromagnetska indukcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektromagnetska-indukcija>.