izotermni proces

izotermni proces (izo- + -terman), termodinamički proces, pri kojemu se temperatura termodinamičkoga sustava ne mijenja, dok se tlak mijenja obrnuto razmjerno s volumenom. Primjerice, izotermni proces odvija se pri širenju ili sažimanju plina uz dovođenje topline iz okoline ili odvođenje topline u okolinu takvom brzinom da se održava stalna temperatura. Pri takvu se procesu ukupna dovedena ili odvedena količina topline pretvara u mehanički rad bez promjena unutarnje energije. U usporedbi s adijabatskim procesom, za istu promjenu temperature, rad izotermnog procesa je veći.

Izoterma je krivulja koja opisuje promjene tlaka i volumena pri izotermnom procesu. (→ boyle-mariotteov zakon)

izotermni proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28356>.