izotermni proces

izotermni proces (izo- + -terman), termodinamički proces, kvazistatička promjena stanja plina tijekom koje temperatura termodinamičkoga sustava ostaje konstantna, npr. pri širenju ili kontrakciji plina uz dovođenje ili odvođenje topline takvom brzinom da se održi konstantna temperatura. Pri takvu se procesu ukupna dovedena ili odvedena količina topline pretvara u rad bez promjena unutarnje energije. U usporedbi s adijabatskim procesom, za istu promjenu temperature, rad izotermnog procesa je veći.

Izoterma je krivulja koja opisuje promjene tlaka i volumena pri izotermnom procesu. (→ boyle-mariotteov zakon)

izotermni proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28356>.