struka(e): fizika
ilustracija
ADIJABATSKI PROCES, rad izvršen pri adijabatskome procesu u p, V dijagramu

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene topline između termodinamičkoga sustava i okoline. Može se postići u toplinski izoliranim sustavima ili brzim odvijanjem procesa.

Prema prvome zakonu termodinamike unutarnja energija sustava U povećava se ako se sustavu dovodi toplina Q, a smanjuje se ako sustav obavlja rad, dakle: ΔU = Q – W. Kako u adijabatskom procesu nema izmjene topline Q = 0, promjena unutarnje energije jednaka je radu ΔU = –W. Mehanički rad adijabatskoga procesa pozitivan je pri širenju, tj. ako sustav obavlja rad, a negativan pri sažimanju plina, tj. ako vanjska sila obavlja rad na sustavu. Za idealni plin adijabatsko smanjivanje volumena rezultira zagrijavanjem, a širenje hlađenjem. U usporedbi s izotermnim procesom, za jednaku promjenu volumena mehanički rad adijabatskoga procesa je manji. Budući da se pri adijabatskome procesu ne povećava entropija, on je ujedno i izentropni.

Za idealni plin, veze između tlaka i volumena, tlaka i temperature te temperature i tlaka pri adijabatskome procesu opisuju tri Poissonove jednadžbe: TVϰ–1 = konst., pVϰ = konst. i Tϰp1–ϰ = konst., gdje je p tlak, T temperatura, V volumen, a ϰ adijabatski koeficijent plina.

Adijabata je krivulja koja opisuje promjene tlaka i volumena pri adijabatskome procesu.

Citiranje:

adijabatski proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/adijabatski-proces>.