paralelogram vektora

ilustracija
PARALELOGRAM VEKTORA

paralelogram vektora, geometrijski način zbrajanja vektora. Ako se dva vektora v1 i v2 predoče usmjerenim dužinama sa zajedničkim hvatištem, njihov se zbroj v = v1 + v2 može predočiti kao dijagonala paralelograma kojemu su v1 i v2 dvije stranice. Prema vrsti vektorskih veličina postoje posebni nazivi: paralelogram sila, paralelogram brzina i dr.

paralelogram vektora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46620>.