struka(e): matematika
ilustracija
PARALELOGRAM – 1. romboid; 2. pravokutnik; 3. romb; 4. kvadrat

paralelogram (kasnolat. parallelogrammum < grč. παραλληλόγραμμον), četverokut kojemu su suprotne stranice međusobno paralelne. Dijagonala ga dijeli na dva sukladna trokuta, pa su mu suprotne stranice i suprotni kutovi jednaki, a susjedni su kutovi suplementni. Dijagonale se međusobno raspolovljuju. Paralelogram kojemu su svi kutovi pravi naziva se pravokutnik, a ako su mu k tomu sve stranice iste duljine, naziva se kvadrat. Kosokutni paralelogram stranica iste duljine naziva se romb, a nejednakih stranica romboid. Oko sjecišta dijagonala može se pravokutniku opisati, rombu upisati, a kvadratu opisati i upisati kružnica. Visina paralelograma je dužina povučena okomito na stranicu iz nasuprotnoga vrha i duljina te dužine. Iz svakoga vrha mogu konstruirati dvije visine na dvije stranice kojima taj vrh ne pripada.

Citiranje:

paralelogram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/paralelogram>.