proporcionalno brojilo

proporcionalno brojilo (kasnolat. proportionalis: razmjeran), vrsta plinskoga brojila, koje u nuklearnoj fizici ima široku primjenu za detekciju ionizirajućega zračenja. Sastoji se od cijevi ispunjene plinom u kojoj se nalaze pozitivna i negativna elektroda. Prolazeći kroz cijev, ionizirajuće zračenje ili atomske čestice ioniziraju molekule plina i gube energiju, a pozitivni i negativni ioni putuju prema odgovarajućim elektrodama. Napon među katodom i anodom upravo je toliki da ioni imaju dovoljnu brzinu da na svojem putu i sami ioniziraju molekule plina, a da se pritom ne stvori ionska lavina. Ukupan broj stvorenih iona stoga je proporcionalan početnomu broju iona nastalih prolaskom zračenja ili čestica kroz brojilo.

proporcionalno brojilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50674>.