STRUKE:

snaga

snaga (znak P), fizikalna veličina koja opisuje brzinu obavljanja rada, definirana omjerom rada W i za to utrošenoga vremena t; (P = dW/dt). Mjerna jedinica je snage vat (W). Osim vata, za prividnu električnu snagu izmjenične struje može se upotrebljavati i jedinica za snagu voltamper (1 VA = 1 W), a za električnu reaktivnu (jalovu) snagu jedinica var (1 var = 1 W). Stara mjerna jedinica snage bila je konjska snaga (1 KS = 735,498 W).

snaga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56867>.