STRUKE:

ubrzanje

ubrzanje (akceleracija) (znak a), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom definirana je derivacijom brzine v po vremenu t: a = dv/dt. Ubrzanje opisuje promjenu iznosa brzine (povećavanje ili smanjivanje) ili smjera brzine ili oboje. Za smanjivanje brzine koriste se još izrazi deceleracija i retardacija. Ako je ubrzanje stalno, gibanje se naziva jednoliko ubrzanim, jednoliko usporenim, odnosno jednolikim kružnim gibanjem. Mjerna jedinica ubrzanja jest metar u sekundi na kvadrat (ms–2). Ako se vektoru brzine mijenja samo smjer, kao npr. u jednolikom kružnom gibanju, to se ubrzanje naziva kutna akceleracija.

ubrzanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62920>.